jpeg j81hl03abyqa417d2qdgt6ec71g01b

 

 

 

《台灣心交響》詩集:

 

軟皮圓背穿線精裝封面,全彩印刷,內附英文翻譯、

 

《台灣心交響》紀錄片png 942ji54chl0b

 

 

及「鴿與鷹」詞曲         png 942ji54chl0b

 

 QR Code掃描,精彩可期。

 

定價350元/本,預定8月中旬出版。

 

 

助印辦法:

 

731日前完成匯款

 

(郵政劃撥帳號:22373097,戶名:台灣現代詩人協會 金尚浩,註明:詩集,免郵資)

 

a. 1-5本,300/

 

b. 6-10本,280/

 

c. 11本以上,250/

 

如果您想訂閱本協會出版品或想知道更多活動訊息,歡迎與我們聯絡。